Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus 1989. január 30-án, 18 alapító taggal alakult meg, Pilisvörösvár fennállása 300 éves jubileumi ünnepségeinek idején. A kórust megalakulásakor Hidas György tanár úr vezette, s a kórus kezdetben az általa gyűjtött sváb népdalokat énekelte.

1990-től Neubrandt Ferenc és felesége, Piroska irányítja a kórust. Ők új távlatot nyitottak az énekesek számára, hiszen szívós és fáradhatatlan munkával a kétszólamú német népdalok mellett egyre több klasszikus 4 szólamú kórusművet tanítottak be a kórusnak.

Az énekkar tevékenyen részt vesz a város német nemzetiségi és egyházi hagyományainak ápolásában. Rendszeresen fellépnek a Farsangtemetés, a Májusfaállítás- vagy bontás, a Hősök napi megemlékezés, az évek óta nagy sikerrel megrendezett „Vörösvári Napok” alkalmából a nagytemplomi "búcsúi koncertet" rendezvényen, ahol több rangos pilisvörösvári zenészek, énekesek vendégszereplései gazdagítják műsorunkat, a Szüreti felvonulás, az őszi Német Nemzetiségi Délután rendezvényein. Rendszeres résztvevői a soproni német kulturális hétnek, valamint a német nemzetiségi kórusok számára rendezett egyéb kórustalálkozóknak

Szoros és kölcsönösen jó kapcsolatot ápolnak többek között a pilisszentiváni, a solymári, a budakeszi, a taksonyi, a szendehelyi és a dunaharaszti német nemzetiségi kórusokkal. A kapcsolattartás jegyében több alkalommal rendeztek kórustalálkozót Pilisvörösváron, s eleget tettek más kórusok meghívásainak.

Részt vesznek a testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésében is. Nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki pl. a gröbenzelli énekkarral, 2004-ben ők látták vendégül a német kórust.

Néhány fontosabb siker az elmúlt 20 év fellépéseiből:

        - 1998  -október: a Magyarországi Német Énekkarok I. Országos Fesztiválja,

         - 2003  -szeptemberében a VII. Német Kulturális Hét rendezvényen énekeltünk, mely Sopronban került megrendezésre..

         - 2004  -áprilisában Budakalászon a Magyarországi Német Kórusok Minősítő hangversenyén,

         - 2005  -október: sikeres szerepelés a fertőrákosi kőfejtőben megrendezett Nemzetközi kórusfesztiválon/Operagálán,

         - 2006  -januárjában emlékezetes részvétel a Magyarországi Németek 10 Éves Jubileumi Ünnepségén a Kongresszusi Központban,

         - 2006  -kortárs magyar oratóriumi koncert Mohácson, a "mohácsi vész" évfordulóján,

 - 2007  - júniusban részt vettünk Sopronban a Német Kulturális Hét rendezvényén.             

                    - szeptemberben Dunaharasztin sikeresen szerepeltünk a XI. Német Egyházzenei Fesztiválon.             

                    - októberben Bonyhádon a IV. Országos Német Nemzetiségi kórustalálkozón. 

          -  2008 - szeptemberben Jánossomorján a Német  Egyházzenei Napok  alkalmából léptünk fel.

                    - decemberben a Pilisi Kulturális Örökség Védelméért Alapítvány "Pilisi Karácsony" CD-jére meghitt karácsonyi dalokat énekeltünk a  márványhegedű kíséretében  

          - 2009 - január 30.-án ünnepeltük fennállásunk 20. évfordulóját, melyet jubileumi koncerttel tettünk emlékezetessé.              

                    - júniusban kóruskirándulást szerveztünk Falloskút-Bogács-Eger útvonalra.

                    - júliusban kórusunk Erdély-i autóbusz kiránduláson vett részt.   

          - 2010.- májusban részt vettünk a Budapest. XIII.ker.-i Deutsche Maifest ünnepségen,              

             - júniusban közös hangversenyt adtunk Pilisvörösváron a „Skiens Mannssangforening” norvég kórussal,

                     - júniusban kórusunk megszervezett egy D-Tirol-i buszkirándulást,

                     - június 26.:  Részvétel a Magyarországi Németek Egyházi Szekciója által szervezett kórustalálkozón Pécsett, a kultúra fővárosában, a Székesegyházban,

                                          ahol 500 énekes adott nagy sikerű közös koncertet, melyet a Pécsi Körzeti Stúdió is rögzített.

                     - szeptemberben Budakeszi meghívásnak tettünk eleget és adtunk közös műsort,

                     - októberben Ajkai vendégszereplés a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsának gálaműsorán.  

            - 2011.- áprilisában kórustalálkozót szerveztünk. (Budakeszi Asszonykórus, Pilisszentiváni Vegyeskórus, Pilisszentiváni Asszonykórus, Tarjáni

                                           nemzetiségi Dalkör, és a Pilisvörösvári N.N.Vegyeskórus részvételével)

                     - májusban Kóruskirándulást szerveztünk Olaszországba-Toszkánába

                     - júniusában részt vettünk a Landesrat szervezésében megrendezett XV. Egyházzenei Találkozón Környén,  

                     - októberben részt vett kórusunk a XXXI. Nemzetközi Kórustalálkozón Dorogon.     


                      Minden évben részt veszünk városunkban:

                                        - a Májusfa állításán illetve bontásán
                                        - a Hősök Napi megemlékezésen.
                                        - az úrnapi körmeneten
                                        - A kórustagok vallási kötődése is igen erős, ezért gyakran lépünk fel egyházi rendezvényeken is.      
                                        - a Pilisvörösváron szervezett szüreti  felvonuláson.
                                        - a "Német Nemzetiségi Napok" rendezvényen.
                                        - kórusunk karácsonyi koncertet ad a Pilisvörösvári Katolikus Nagytemplomban.

Feladatunknak érezzük a helyi és környékbeli népdalok gyűjtését, és azok megőrzését a fiatalabb korosztály számára.

Minden évben tisztelettel megemlékezünk elhunyt kórustársainkról.

A kórus az elmúlt években több minősítő hangversenyen is részt vett, nagy sikerrel:

                                                                                                                        2000-ben aranykoszorús helyezést,
                                                                            
                                                                                               
2004-ben és 2007-ben dicséretes arany minősítést,

                                                                                                                        2010-ben  kitüntetéses arany helyezést értünk el.

 

Az elmúlt bő húsz éve alatt a kórus tagjai baráti társasággá kovácsolódtak. Hitvallásuk: a zene, a dal, a közös éneklés amely nemcsak örömet nyújt, hanem formálja, neveli is az embereket, és így jó szándékú, békés közösséget alkothatunk. A kórustagok sok időt áldozva készülnek fellépéseikre, tanulják az új dalokat. Lelkesen, magas szakmai színvonalon énekelnek, és így a közönséget is magával tudják ragadni. Tevékenységük példaértékű. Vendégszerepléseik során méltón képviselik városunkat.

Karmestereink 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek és fáradoznak a kórusért.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Német Nemzetiségi Vegyeskórus részére két évtizedes magas színvonalú énekkari tevékenységéért, valamint a német nemzetiségi hagyományok ápolása terén kifejtett kiemelkedő munkájának elismeréseként Pilisvörösvárért emlékérmet adományozott.

Minden évben szervezünk hazai összejöveteleket a környékbeli, régióbeli illetve külföldi partnerkórusokkal, és eleget teszünk a meghívásoknak.

A kórus tagja a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsának.

Ezúton is szeretnénk megköszönni jelenlegi szponzoraink támogatását, és örömmel vennénk, ha még többen segítenék munkánkat.

A közös éneklés nem csak örömet nyújt, hanem formálja, neveli az embereket és így jó szándékú, békés közösséget alkot.


Ezzel a szándékkal és ebben a hitben állunk mindig a Tisztelt Közönség elé.
               

 

Minden korosztályból szeretettel várjuk sorainkba az énekelni szeretőket.


Benedek János
Elnökhelyettes   

Vissza a kezdőoldalra